Vítejte na Vysočině

v Klubech zdraví

Kluby zdraví Vysočiny jsou součástí sítě klubů zdraví v ČR pod hlavičkou spolku Život a zdraví, z. s. V klubech provozujeme programy a činnosti, které mají napomáhat uplatňování principů zdravého způsobu života. Programy jsou vhodné pro starší děti, mládež i dospělé. Přijďte se podívat a přesvědčete se o jejich dobré kvalitě a užitečnosti pro váš život. 

V současnosti fungují kluby v následujícíh městech Vysočiny: Humpolec (v knihovně obvykle 1. pátek v měsíci od 17:00), Kamenice nad Lipou (na radnici obvykle 1. neděli v měsíci od 17:00), Pacov (na zámku obvykle 1. pondělí v měsíci od 17:00), Polná (na radnici 1 x / měsíc ve čtvrtek od 17:00), Třebíč (v Adventním domě obvykle v sobotu nebo v neděli odpoledne), Třešť (v knihovně obvykle 2. čtvrtek v měsíci od 17:00).

NAŠE AKTIVITY

Hlavní poslání klubovní činnosti je podporovat a propagovat zdravý způsob života ve všech jeho dimenzích, tedy tělesné, psychické, duchovní a sociální. Motivovat nejenom členy spolku, ale i širokou veřejnost ke zdravému životnímu stylu a k přijetí osobní odpovědnosti za zdraví své i zdraví lidí ve svém okolí. Účast na klubovních programech není podmíněna žádným členstvím ani žádnými závazky. Podle aktuálních možností organizačního týmu programy klubů zahrnují například:

PŘEDNÁŠKY

  • Přednášky o zdravé výživě a zdravém životním stylu, prevenci civilizačních nemocí a podpůrné přírodní léčbě, o mezilidských vztazích, lidské psychice, zvládání stresové zátěže, hodnotách lidského života nebo dalších společenských tématech.

VÝŠLAPY

  • Důležitou částí činnosti klubů zdraví jsou turistické výšlapy či vyjížďky na kolech, které jsou plánované v takovém rozsahu, aby je zvládly i rodiny s dětmi.

TVŮRČÍ DÍLNY

  • Tvůrčí dílny jsou zaměřené na odreagování se od všedního shonu, věnování se zajímavé tvůrčí nebo výtvarné činnosti s odbornou pomocí instruktora.