Přednáška: Jaký smysl má půst

Ve čtvrtek 28. února 2019 od 17:00 - 18:30. Přednáší ThB. Aleš Zástěra v prostorách knihovny v Třešti.