Zrušeno - nekoná se !! = Přednáška: Rozhodnutí v etapách lidského života

Ve čtvrtek 17. října 2019 od 17 hodin se uskuteční v prostorách Městské knihovny v Třešti přednáška v rámci klubu zdraví s podtitulem "Řídíme svůj život my nebo on ovládá nás?" O tématu bude hovořit ThB. Aleš Zástěra Dis.art.