Přednáška: Biopotraviny – skutečnost nebo mýtus?

Setkání otevřené všem zájemcům o danou problematiku. 20. 2. 2020  v zasedací místnosti za informačním centrem MěÚ v Polné od 17 hodin.

Biopotraviny jsou produkty ekologického zemědělství vyrobené z rostlin, živočichů pěstovaných, chovaných a zpracovaných podle Zákona o ekologickém zemědělství č. 242/2000 sb. a Nařízení rady EHS č. 2092/91, při splnění požadavků na bezpečnost a zdravotní nezávadnost podle Zákona o potravinách. Je záruka, že když si koupíme bio potravinu, že byla plodina takto pěstovaná nebo zvíře chované? Můžeme to my jako zákazníci poznat? Tato přednáška záruku dát nemůže. Ale vzhledem k podmínkám, které biozemědělci mají a sankcím, které jim hrozí při jejich nedodržení můžeme věřit, že jsou s jistotou zdravější (bez použitých chemikálií, reziduí antibiotik ...).než běžně nabízené.